EXECUTORUL JUDECATORESC SIBIU MOLDOVAN FLORIN GHEORGHE

Membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti din Romania (UNEJ) si al Camerei Executorilor
Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia (CEJ Alba Iulia)COMPETENTA TERITORIALA

Competența teritorială se întinde pe tot cuprinsul județelor SIBIU - ALBA - HUNEDOARA în toate localitățile care se găsesc în aceste județe ...EXECUTARE SILITA

In vederea inceperii executarii silite, creditorul trebuie sa se prezinte la executorul judecatoresc cu urmatoarele acte: cerere de executare silita ; titlul executoriu in original ...ATRIBUTII

desfăşoară activitaţi de executare silită şi consultanţă în vederea recuperării creanţelor comerciale, civile sau rezultând din cauze penale,  în temeiul unor hotărâri judecătoreşti ...

EXECUTOR JUDECATORESC SIBIU

Executorul judecătoresc Moldovan Florin Gheorghe este membru cu drepturi depline al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România (UNEJ) și al Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Alba - Iulia (CEJ Alba – Iulia), fiind numit in funcție prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1631/C/30.06.2006. De asemenea, este membru și al Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești (UIHJ).

Birou Executor Judecătoresc Moldovan Florin Gheorghe din Sibiu este specializat în punerea în executare silită a dispozițiilor cu caracter civil, comercial, penal, contencios administrativ și dreptul muncii, recuperări de creanțe, evacuări, puneri în posesie, predări de bunuri mobile și imobile, executări silite mobiliare și imobiliare, precum și în notificarea actelor, comunicarea actelor de procedură, procedura ofertei reale de plată, constatări de urgență ale unor situații de fapt,  conferirea de data certă a înscrisurilor sub semnătură privată , confiscări.

De asemenea, Birou Executor Judecătoresc Moldovan Florin Gheorghe din Sibiu vă oferă consultanță gratuită de specialitate în materie de executare silită, atât în faza de judecată, cât și ulterior în faza de executare silită.

Specialiștii din cadrul biroului oferă clienților nostri, acces rapid, comod și gratuit la toate informațiile cu privire la stadiul dosarelor de executare silită. Accesul la aceste informații se poate realiza, atât direct prin prezentarea dumneavoastră la sediul biroului nostru, cât și indirect prin poștă, e-mail, telefon, fax, internet (rețea securizată). Totodată, punem la dispoziția clienților noștri toate instrumentele necesare unei bune și eficiente desfășurări a procesului de executare silită.

Satisfacem nevoile clienților noștri la un nivel ridicat prin abordarea unui mod echilibrat a procedurii de executare silită și prin servicii de calitate, realizate cu promptitudine, entuziasm și seriozitate. Experiența noastră este unul dintre elementele cheie care stă la baza succeselor clienților noștri, experiență dobândită începând cu anul 2003.

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC MOLDOVAN FLORIN GHEORGHE

are la bază următoarele valori fundamentale :

* LEGALITATE * CELERITATE * PROFESIONALISM * INTEGRITATE * TRANSPARENTA *

Pregătirea continuă și participarea la cele mai importante conferințe juridice din domeniul executării silite asigură îndeplinirea tuturor exigențelor solicitate. Suntem o echipă profesionistă formată încă din anul 2006 care aspiră la performanțe înalte și care se dedică în totalitate obiectivelor propuse. Regula de bază care ne călăuzește este FIDELITATEA noastra în raport cu drepturile și interesele legitime ale clienților noștri.

Ne ghidăm după următoarele principii care stau la baza succesului nostru:
  • Justiția se infăptuiește în numele legii.
  • Lucrăm cu pasiune, respect și încredere.
  • Tratăm cu maximă celeritate toate solicitările.
  • Lucrăm împreună într-un mod pragmatic, riguros și eficient.
  • Comunicăm transparent și deschis cu clienții noștri.
  • Informăm clienții noștri despre rezultatele demersurilor pe tot parcursul procesului de executare silită.
  • Protejăm confidențialitatea, respectând dispozițiile imperative ale legii și o deontologie internă .

Activitatea biroului este condusă și coordonată de Executor Judecatoresc Moldovan Florin Gheorghe, absolvent al Facultății De Drept Simion Bărnuțiu – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, promoția 2001 , master in DREPT EUROPEAN al aceleiași facultăți, promoția 2005.

Va multumim ca ati vizitat site-ul Biroului Executorului Judecatoresc Moldovan Florin Gheorghe din Sibiu și sperăm intr-o colaborare fructuoasă pentru ambele părți.

Moldovan Florin Gheorghe -executor judecătoresc-

Executorul judecatoresc Sibiu Moldovan Florin Gheorghe

Va asteptam la sediul Birou Executor Judecatoresc Moldovan Florin Gheorghe situat in Mun. Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 14, et. 2, ap. 12, jud. Sibiu, cod 550024

Program de lucru

Luni - Vineri de la ora 09.00 - 17.00
Executor judecatoresc Sibiu
Sună acum!