Onorarii

Onorariile executorilor judecătorești sunt reglementate prin Ordinul Ministerului Justiției nr. 2550/C/2006 modificat prin Ordinul 2561/2012 din data de 30/07/2012 , iar cheltuielile de executare silită sunt reglementate prin art. 670 din Codul de procedură civilă. 
Onorariile și cheltuielile de executare silită practicate de BIROU EXECUTOR JUDECATORESC MOLDOVAN FLORIN GHEORGHE variază între limitele minimale și maximale impuse prin lege, în funcție de complexitatea dosarului de executare, dar și de implicațiile și durata executării silite.
Partea care solicită îndeplinirea unui act sau a unei activități care interesează executarea silită, este obligată să avanseze cheltuielile de executare silită necesare în acest scop. Pentru actele și activitățile dispuse din oficiu cheltuielile se avansează de către creditor.

BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC MOLDOVAN FLORIN GHEORGHE din SIBIU nu condiționează punerea în executare a titlurilor executorii de plata anticipată a onorariului executorului judecatoresc.

Astfel, atunci când inițiem deschiderea unui nou dosar de executare silită, în funcție de complexitatea dosarului, se va achita un avans stabilit de comun acord cu creditorul cu titlu de cheltuieli de executare silită conform legii, iar diferența va fi recuperată de către executorul judecătoresc de la debitor, fără să mai suportati alte cheltuieli suplimentare. În anumite cazuri , biroul nostru nu percepe nicio sumă de bani pentru inițierea procedurii de executare silită. Când creanta este recuperată parțial sau integral, veți primii înapoi avansul achitat la inițierea dosarului de executare silită împreună cu toate cheltuielile de executare achitate și dovedite (taxă judiciară de timbru, taxe poștale, contravaloarea rapoartelor de expertiză , etc.). Totodată, puteți recupera și onorariile plătite avocatului corespunzătoare reprezentării dumneavoastră în timpul executării silite (dacă este cazul) .

Pentru detalii suplimentare , nu ezitați să ne contactați.

Moldovan Florin Gheorghe

-executor judecătoresc-

Sună acum!