Acte necesare pentru executare silita

In vederea inceperii executarii silite, creditorul trebuie sa se prezinte la executorul judecatoresc cu urmatoarele acte:
– Cerere de executare silita ;
– Titlul executoriu in original ;
– Timbru judiciar in valoare de 0,30 lei in cazul hotararilor judecatoresti sau timbru judiciar in valoare de 0,60 lei in cazul titlurilor executorii, altele decat hotararile judecatoresti;
– Taxa judiciara de timbru in valoare de 10 lei pentru incuviintarea executarii silite plus taxa judiciara de timbru in valoare de 4 lei pentru fiecare debitor caruia i se trimite somatie. In cazul titlurilor executorii, altele decat hotararile judecatoresti, daca se doreste ca executorul judecatoresc sa se deplaseze la domiciliul/sediul debitorului, se adauga o taxa judiciara de timbru de 10 lei necesara pentru autorizarea intrarii executorului judecatoresc in domiciliul/sediul debitorului.
– Onorariul executorului judecatoresc si cheltuielile de executare silita se stabilesc de catre executorul judecatoresc de comun acord cu creditorul. De asemenea, se stabileste de comun acord si suma care va fi avansata de creditor pentru declansarea executarii silite.

Acte necesare pentru trimiterea notificarilor prin intermediul executorului judecatoresc:
– Cerere comunicare notificare.
– Notificarea in 3 (trei) exemplare;
– Taxa de timbru in valoare de 4 lei;
– Timbru judiciar in valoare de 0,15 lei;
– Onorariul executorului judecatoresc se stabileste de comun acord cu creditorul.
– Exista posibilitatea de comunicare a notificarilor si prin agentul procedural al biroului doar la cererea expresa a petentului .

Sună acum!