Modele Cereri

CERERI EXECUTARE

 • Cerere executare silita

CONTRACT DE EXECUTARE SILITĂ

 • contract de executare silita

CERERE DE CONSTATARE A UNEI SITUATII DE FAPT

 • cerere

CERERE INSCRIERE LA LICITATIE

 • cerere inscriere la licitatie

 

LEGALIZĂRI

 • Cerere legalizare hotărâre judecătorească

 

NOTIFICĂRI

 • Cerere comunicare notificare

SOMAȚII DE PLATĂ

 • Cerere comunicare somație de plată

OFERTĂ REALĂ DE PLATĂ

 • Cerere comunicare somație ofertă reală de plată
 • Somaţie ofertă reală de plată

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU DESCHIDEREA UNUI DOSAR DE EXECUTARE SILITA

            Persoane fizice/juridice:

 • Cerere de executare silita (se poate redacta si la sediul biroului nostru)
 • Titlul executoriu in original;
 • Taxă judiciară de timbru de 20 lei / titlu executor (in cazul a 3 bilete la ordin refuzate la plata este nevoie de 3 taxe judiciare a câte 20 lei fiecare )
 • Dupa caz, delegatie avocat impreuna cu factura si chitanta de onorariu.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU TRANSMITEREA UNEI NOTIFICĂRI

            Persoane fizice/juridice:

 • Cererea de comunicare-notificare (se poate redacta si la sediul biroului nostru)
 • Notificarea in 3 (trei) exemplare originale;
 • Puteti anexa si alte acte pe care le considerati necesare indeplinirii scopului notificării

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA LICITATII

            Persoane fizice:

 • Cererea pentru participarea la licitatie care va contine oferta de cumparare a bunului ;
 • Dovada depunerii cautiunii de 10% din pretul de incepere a licitatiei: se face prin depunerea recipisei de consemnare in original la sediul biroului nostru;
 • Datele de identificare ale persoanei (B.I/C.I in original );
 • Procura autentica in cazul in care potentialul cumparator este reprezentat de o alta persoana la sedinta de licitatie (in original).

            Persoane juridice:

 • Cererea pentru participarea la licitatie care va contine oferta de cumparare a bunului;
 • Dovada depunerii cautiunii de 10% din pretul de incepere a licitatiei se face prin depunerea recipisei de consemnare in original la sediul biroului nostru;
 • Copia certificatului de inmatriculare al societatii comerciale;
 • Certificat constatator de la Registrul Comerţului cu datele firmei si reprezentantii acesteia, din care sa rezulte ca firma este in functiune si nu se afla in procedura de insolventa;
 • Hotararea AGA din care sa reiasa decizia asociatilor sau actionarilor de a cumpara la licitatie bunul in cauza, daca valoarea acestui bun depaseste 50% din valoarea capitalului social al societatii comerciale;
 • Mandat de participare la licitatie emis de societate;
 • Datele de identificare ale reprezentantului firmei care participa la licitatie (B.I/C.I in original).

Va recomandam ca depunerea documentelor necesare participarii la licitatie sa se realizeze cu o zi inainte de inceperea licitatiei .

 

Conturile bancare de consemnări ale biroului nostru sunt deschise la banca Veneto Banca Spa Italia Montebelluna - Sucursala Bucuresti – Agenția Sibiu și sunt următoarele :

- pentru moneda RON  : RO54BITRSB1RON033330CC20

- pentru moneda EURO: RO70BITRSB1EUR033330CC20

- pentru moneda USD   : RO92BITRSB1USD033330CC20

Nu au obligatia de a depune cautiunea creditorii care au creante in rang util, potrivit ordinii de preferinta si persoanele care, impreuna cu debitorul, detin imobilul urmarit in proprietate comuna pe cote-parti.

Sună acum!